Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 337

Trwa zgłaszanie propozycji na najlepszą polską książkę 2017 r.

Do 31 stycznia 2018 r. wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy mogą zgłaszać swoje propozycje do 11. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Wyższy limit autorskich kosztów uzyskania przychodów

Limit przychodów, od których można liczyć 50% koszty uzyskania przychodów, zwiększy się dwukrotnie. Ma to znaczenie dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy czy naukowców.

Uchwała senatu upamiętniająca Bolesława Leśmiana

Z kolei 5 listopada 2017 r. Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana. W uchwale podkreślono, że na rok 2017 przypadają aż dwie rocznice związane z nazwiskiem Bolesława Leśmiana — 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci (ur. 22 stycznia 1877 r., zm. 5 listopada 1937 r.). Uchwałę opublikowano w Monitorze Polskim.

Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

Tak zdecydowali posłowie, którzy 27 października br. przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta (opublikowaną w Monitorze Polskim z 8 listopada 2017 r. pod poz. 1004). Oddano w niej hołd jednemu z najwybitniejszych poetów europejskich XX w. w związku z mijającą w przyszłym roku 20. rocznicą jego śmierci.

Nabór do programów MKiDN przesunięty najpóźniej do połowy stycznia 2018 r.

Tak informuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej. Jak uzasadnia resort kultury, opóźnienie wynika z wejścia w życie nowych przepisów, które dostosowują polski porządek prawny do prawa unijnego.

EIFL — konkurs dla bibliotek na innowacyjne usługi

Do 11 stycznia 2018 r. biblioteki publiczne mogą składać wnioski nowym konkursie Public Library Innovation Award — na innowacyjne usługi, które poprawiają jakość życia. Konkurs ogłosiła Organizacja EIFL (Electronic Information for Libraries).

Nabór książek do Nagrody Literackiej im. Kazaneckiego

Do 31 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2017 r.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej

Do końca grudnia można się ubiegać o stypendium im. Bogny Olszewskiej. Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN), której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.

Trwa nabór w programie dotacyjnym Kulturalne pomosty

Jeszcze tyko do 10 grudnia można składać wnioski w programie Kulturalne pomosty, prowadzonym w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017‒2021. Instytucją zarządzającą jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM). Budżet programu na 2018 r. wynosi 10 mln zł.

MKiDN otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenia w związku z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej

Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 3 października przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikającego ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r.

POLONA — 2 000 000 dzieł online i nowa aplikacja dla instytucji kultury

Jak informuje Biblioteka Narodowa, już 2 miliony dzieł — książek, czasopism, rycin, map, fotografii i innych — dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. Z tej okazji uruchomiona w październiku odświeżona wersja serwisu nazwana została POLONA/2miliony.

Konkurs Wydawniczy Instytutu Teatralnego

Do 30 listopada 2017 r. można się zgłaszać do trzeciej edycji dorocznego Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.