Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 624

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Księgi ewidencyjne dotyczące obrotu zabytkami na terytorium RP

W Dz.U. z 5 grudnia 2017 r. pod poz. 2249 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 grudnia 2017 r. w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzory zeznań podatkowych PIT

W Dz.U. z 30 listopada 2017 r. pod poz. 2219 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Finansowanie zadań oświatowych

W Dz.U. z 29 listopada 2017 r. pod poz. 2203 opublikowano obszerną Ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Organizacja roku szkolnego w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 29 listopada 2017 r. pod poz. 2199 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

W Dz.U. z 28 listopada 2017 r. pod poz. 2184 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Powołanie organu regulacyjnego w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W Dz.U. z 27 listopada 2017 r. pod poz. 2180 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych na 2018 r.

W Dz.U. z 27 listopada 2017 r. pod poz. 2175 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany w Prawie prasowym w zakresie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi

W Dz.U. z 27 listopada 2017 r. pod poz. 2173 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo prasowe.

Zakres informacji wyłączonych z tajemnicy skarbowej

W Dz.U. z 24 listopada 2017 r. pod poz. 2169 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Sprawozdania sporządzane przez gminy w sprawie podatków lokalnych

W Dz.U. z 21 listopada 2017 r. pod poz. 2141 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.