dokumentacja pracownicza

Udokumentowanie prawa do dodatku stażowego w instytucji kultury

Główny księgowy pracuje w instytucji kultury na ¼ etatu od 2007 r. Obecnie otrzymuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 7% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przebieg pracy głównego księgowego znany jest jedynie z kwestionariusza osobowego (miejsc pracy jest ogółem 3, w tym ostatnie jest niezakończone). Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy, które by mogły potwierdzić informacje ujęte w kwestionariuszu, a jedynie kserokopię umowy o pracę.

  • Czy w tej sytuacji wysokość przyznawanego dodatku jest właściwa?
  • Czy dodatek za wieloletnią pracę będzie można podnieść od miesiąca, w którym pracownik dostarczy świadectwa pracy z poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia?
  • Czy obowiązkiem dyrektora jest poinformowanie pracownika o konieczności dostarczenia świadectw pracy z poprzednich zakończonych miejsc pracy?
  • Czy kserokopia umowy o pracę może być podstawą uznania okresu do stażu pracy?