księgozbiór

Pieczątki do oznaczania księgozbioru w bibliotece

W statucie instytucji widnieje zapis, z którego wynika, że w strukturę gminnego ośrodka kultury (GOK) wchodzi biblioteka publiczna oraz jej filia. Instytucja ma wspólny NIP i REGON. Statut reguluje jedynie wygląd oraz treść pieczęci podłużnej oraz okrągłej GOK.
Jakimi pieczątkami do oznaczania księgozbioru może więc posługiwać się biblioteka?

Darowizna książek przez bibliotekę

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych?
Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki a wydatki strukturalne

Biblioteka wydaje środki finansowe zarówno z dotacji podmiotowej, jak i z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek, które są zazwyczaj nowościami wydawniczymi. Czy wydatki te można potraktować jako strukturalne?