Portal Mapowy „e-Zabytek” Narodowego Instytutu Dziedzictwa otrzymał Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienie za specjalne walory funkcjonalne w konkursie Internetowa Mapa Roku 2012. Dzięki temu przez najbliższe 3 lata portal będzie miał prawo umieszczania przy mapie informacji: Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich Internetowa Mapa Roku 2012. Internetowa Mapa Roku to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich. W konkursie mogły uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich wykonawców, opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych.

Nagrody przyznano 5 października.

Portal „e-Zabytek” to pierwsza w Polsce platforma informatyczna udostępniająca wszystkim zainteresowanym możliwość przeglądania w jednym miejscu różnorodnych informacji o polskich zabytkach. Jego treści są na bieżąco aktualizowane. Portal umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie zdjęć, modeli 3D, filmów oraz dokumentacji na temat zabytków. Odwiedzający platformę może analizować dane przestrzenne dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, obiektów uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii oraz polskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Portal Mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest dostępny poprzez stronę: http://e-zabytek.nid.pl.