Minister ogłosił programy na 2013 r. W porównaniu z 2012 r., zwiększone zostały budżety 5 priorytetów: Ochrona zabytków, Obserwatorium kultury, Film, Teatr i taniec oraz Muzyka.

Nowością jest priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”. Jego celem jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych.

241 mln zł w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013

Jak informuje resort kultury, w każdym z programów i priorytetów wprowadzono cele strategiczne, których odzwierciedleniem są nowe kryteria oceny. Ma to ułatwić aplikującym profilowanie projektów.
Nastąpiło też ułatwienie dostępu do finansowania wieloletniego — w większości programów można składać wnioski o finansowanie w trybie 2- lub 3-letnim. Wystarczy przygotować opis projektu i kosztorys na wszystkie objęte finansowaniem lata. Warunkiem otrzymania finansowania w tym trybie jest tylko uzyskanie dostatecznie wysokiej punktacji w procedurze oceny.
Nowością jest wprowadzenie możliwości poprawiania uchybień już po złożeniu aplikacji. Ma to zminimalizować liczbę wniosków odrzuconych ze względów formalnych. Utrzymano natomiast możliwość składania odwołań przez wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania i uzyskali minimum 50 punktów.

Te instytucje, które nie zdążyły ze złożeniem wniosku do 30 listopada 2012 r., poczekają na kolejny, II nabór. Resort kultury zapowiada, że odbędzie się on do 31 marca 2013 r. — o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze.
Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w Zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z 16 października 2012 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013 (dostępnym na naszej stronie internetowej) oraz regulaminach programów i priorytetów.