Jak przypomina na swojej stronie internetowej Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK), rok 2015 będzie sezonem kultury polskiej w Rosji i kultury rosyjskiej w Polsce.

Z tej okazji obydwa kraje zdecydowały się podjąć realizacji m.in. wystawy pod roboczą nazwą Polski Petersburg. Opracowanie koncepcji i realizację tego projektu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło MCK. Partnerem projektu jest Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt Petersburgu.

Wspólną inicjatywę zapoczątkowało zorganizowane w listopadzie spotkanie polskich ekspertów, reprezentujących różne dziedziny i ośrodki uniwersyteckie, którym bliska jest tematyka rosyjska, a zwłaszcza badania nad losami Polaków w Rosji (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska polskiego w Petersburgu).