Jak z dumą informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na swojej stronie internetowej — jest ono liderem wśród instytucji państwowych w zakresie wykorzystania potencjału, jaki daje elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna skrzynka podawcza.

Tylko w 2012 r. do urzędników resortu wpłynęło tą drogą prawie 16 000 pism i wniosków, z tego prawie 9% opatrzono podpisem elektronicznym.

Wprowadzone zmiany skróciły czas oczekiwania na decyzje urzędników oraz wpłynęły na zmniejszenie ilości popełnianych błędów formalnych przez wnioskodawców (w 2012 r. problem ten dotyczył niespełna 10% pism). Liczba wniosków, które wpłynęły do resortu od początku wprowadzania zmian, wynosi 32 000, co plasuje MKiDN na pozycji lidera wśród wszystkich ministerstw w Polsce.

Nie bez znaczenia dla tego wyniku są ułatwienia, jakie wprowadzono dla interesantów. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to narzędzie, które zrewolucjonizowało kontakty na linii: interesant — MKiDN. Spersonalizowane konto, wniosek wypełniany i składany elektronicznie, monitoring procesu załatwiania formalności, stała wymiana korespondencji z urzędnikiem prowadzącym sprawę, to tylko niektóre z zalet e-ministerstwa.

Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta można wnioskować o dofinansowanie w ramach programów, których operatorem jest MKiDN:

    
  • Programów Ministra,
  • Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+.