4 stycznia 2013 r. w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył powołania do Rady Instytutu Adama Mickiewicza (IAM).

W jej skład weszli wybitni przedstawiciele polskiego życia społecznego. Jak podaje resort kultury, Przewodniczącym Rady został europoseł prof. dr hab. Jerzy Buzek, a członkami:

    
  • dr Włodzimierz Cimoszewicz — senator RP,
  • Jerzy Koźmiński — Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
  • prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński — Honorowy Rektor Collegium Civitas,
  • Beata Stelmach — Podsekretarz Stanu MSZ (desygnownana przez MSZ),
  • dr Monika Smoleń — Podsekretarz Stanu MKiDN (desygnowana przez MKiDN).

MKiDN informuje także, że podczas pierwszego posiedzenia Rady przyjęty został Regulamin Rady. Oceniono również dotychczasową działalność IAM w latach 2008–2012 i zaopiniowano plan działań na lata 2013–2017. Kolejne spotkanie Rady ma się odbyć w maju.