Przez cały 2013 r. Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Patentowym RP będą koordynować prace grupy regionalnej Państw Europy Środkowej i Bałtyckich (Central European and Baltic States — CEBS) w ramach prac Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Jak informuje MKiDN na swojej stronie internetowej, państwo, które koordynuje prace danej grupy regionalnej, uzgadnia jej stanowiska dotyczące spraw organizacyjnych i merytorycznych znajdujących się w harmonogramie prac WIPO.

Zadaniem Polski będzie także:

  
 • reprezentacja swojej grupy regionalnej w negocjacjach toczących się podczas Zgromadzeń Ogólnych i posiedzeń poszczególnych komitetów WIPO oraz pomiędzy sesjami;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z sekretariatem WIPO;
 • podejmowanie decyzji, które państwa (posiadające tzw. status gospodarek pozostających w transformacji) otrzymają dofinansowanie z tytułu udziału przedstawicieli ich administracji publicznej w posiedzeniach WIPO.

W 2013 r. MKiDN zajmie się zatem koordynacją merytorycznych prac w ramach CEBS, które będą dotyczyć m.in.:

  
 • przygotowania do negocjacji oraz uczestniczenia w nich podczas konferencji dyplomatycznej dotyczącej projektu traktatu w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, która odbędzie się w czerwcu 2013 r. w Marakeszu;
 • przygotowania projektu traktatu w sprawie ochrony organizacji;
 • kontynuacji prac dotyczących dozwolonego użytku na rzecz bibliotek i archiwów oraz instytucji edukacyjnych i badań;
 • kontynuacji prac dotyczących ochrony tradycyjnych przejawów kultury (Traditional Cultural Expressions — TCE).

Resort przypomina, że WIPO składa się z 6 grup regionalnych:

  
 • GRULAC (państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów),
 • Grupa B (państwa rozwinięte, w tym m.in. USA, Unia Europejska, Szwajcaria, Kanada, Australia, Japonia),
 • Grupa Azjatycka,
 • Grupa Afrykańska,
 • Grupa regionalna państw kaukaskich, Azji Centralnej i Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR poza bałtyckimi),
 • CEBS.

Jak podkreśla MKiDN, ta ostatnia jest grupą szczególną, ze względu na fakt, że aż 10 państw wchodzących aktualnie w jej skład to członkowie Unii Europejskiej. W skład CEBS, poza oczywiście Polską, wchodzą: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Republika Mołdowy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry, które z końcem roku zakończyły koordynację prac w ramach tej grupy.