Do 30 kwietnia 2013 r. instytucje kultury mogą zgłaszać kandydatów do XII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Swoich kandydatów wskazywać mogą także oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa, redakcje, a także twórcy indywidualni. Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił w 2001 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego. Można ją otrzymać w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr.

Zgłaszać więc można pisarzy, muzyków, plastyków, aktorów i reżyserów tworzących na Mazowszu, których dzieła, kreacje powstałe, wydane lub wystawione w 2012 r., wywarły u odbiorców szczególne wrażenie artystyczne. Wyboru dokonują członkowie czterech kapituł, powołani przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W skład kapituł wchodzą przedstawiciele twórców i instytucji kultury, autorytety w swojej dziedzinie oraz radni z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają 12 nominowanych (po 3 twórców w każdej dziedzinie sztuki), a następnie na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego 24 września — w dniu urodzin Poety — ogłaszają nazwiska 4 laureatów.

Dodatkowo Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje nagrodę specjalną, „Dzieło Życia”, za całokształt dorobku artystycznego. W tym roku nagroda ta zostanie przyznana po raz dziewiąty. Otrzyma ją wybitny artysta, który związał swoje życie artystyczne z Mazowszem. W przypadku tej nagrody uprawnieni do zgłaszania kandydatów są także mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Laureaci nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 000 zł, a laureat nagrody „Dzieło Życia” 25 000 zł. Od 2006 r. nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy.