Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza do udziału w 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej Granice dziedzictwa, które odbędzie się w dniach 11–14 czerwca 2013 r.

Jak zapewnia organizator na swojej stronie internetowej, 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest kontynuacją pierwszego spotkania zorganizowanego pod tym hasłem w 2011 r. Spotkanie to potwierdziło potrzebę dialogu i wymiany doświadczeń odnośnie dziedzictwa kulturowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także poza nią.

Problematyka tegorocznego spotkania będzie dotyczyć współczesnych, międzynarodowych problemów dziedzictwa, które będą dyskutowane zarówno na przykładach środkowoeuropejskich, jak i światowych. W ten sposób program Forum może się wydać interesujący nie tylko dla osób z regionu i zajmujących się dziedzictwem regionu, ale także dla szerszej międzynarodowej grupy zajmującej się dziedzictwem w ogóle. Poszczególne sesje powinny być zróżnicowane pod względem geograficznym — część referatów ma dotyczyć Grupy Wyszehradzkiej, część dziedzictwa światowego (studia porównawcze, międzynarodowe przykłady, które mogą stanowić ważną lekcję dla Europy Środkowej).

Forum odbędzie się w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.