Jak informuje Biblioteka Narodowa, jej zbiory wzbogaciły się o unikatowy, nienotowany dotychczas w polskich zbiorach druk Summarius computus.

Dzieło wydano w Krakowie w 1534 r. Druk reprezentuje typ wydawnictw rozpowszechniony w średniowieczu i popularny w XVI w., które służyć miały pomocą w wyliczaniu Niedzieli Wielkanocnej, przypadającej po pełni księżyca związanej z równonocą wiosenną. Wyszedł on spod prasy Macieja Szarfenberga. Ten znany drukarz i księgarz pochodził z Lubomierza koło Jeleniej Góry i działał w Krakowie w I połowie XVI w.

Ocalony druk został zakupiony w londyńskim antykwariacie Sokol Books.