Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, powstało forum internetowe „Digitalizacja w Muzeach”. To nowa inicjatywa NIMOZ, które od tego roku pełni rolę Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji w Muzeach.

Nowe forum wpisuje się w zakres działań NIMOZ. Instytut zakłada, że nowe forum pozwoli mu realizować na szerszą skalę kolejne zadania w obszarze:

  • propagowania zmian technologicznych w procesach digitalizacji muzealiów,
  • działań szkoleniowych i promocyjnych, a także
  • prac koordynacyjnych w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania muzealnych polskich zasobów cyfrowych.

Instytut bardzo liczy w tym zakresie na współpracę pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, koordynację podejmowanych działań oraz wypracowanie wspólnych i adekwatnych do potrzeb całego środowiska muzealnego standardów w zakresie digitalizacji.

Strona www.digitalizacja-forum.nimoz.pl to platforma wymiany myśli i dialogu wszystkich osób zainteresowanych szeroko rozumianą digitalizacją prowadzoną w muzeach — począwszy od przedstawicieli instytucji muzealnych, przedstawicieli środowiska naukowego, kończąc na studentach oraz internautach — wirtualnych zwiedzających cyfrowe kolekcje muzealne.