Jeszcze tylko do 30 czerwca 2013 r. można zgłaszać się jako ekspert Komisji Europejskiej.

Zgłoszenia dotyczą podjęcia współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Komisją Europejską na rzecz takich programów jak: Program Kultura, Media, Europa dla Obywateli, Młodzież w działaniu, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci itd.

Do zadań ekspertów należy m.in.:

  • ocena wniosków składanych do Agencji;
  • monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów);
  • badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów.