Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na stypendium w Programie „Młoda Polska”.

Do 30 września 2013 r. do konkursu mogą przystępować młodzi — do 35. roku życia — artyści o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie sztuki, którą uprawiają (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna).

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, na studia i rezydencje zagraniczne.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 50 000 zł brutto, a minimalna 30 000 zł. Program jest realizowany od 2004 r. i corocznie wspiera około 70 młodych artystów.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury.