9 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych projekt nowelizacji Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowane zmiany to m.in.:

  • podwyższenie kwoty wartości zamówienia lub konkursu decydującej o obowiązku stosowania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych z 14 000 euro do 30 000 euro. Obecny próg 14 000 euro obowiązuje od ponad 6 lat. Jego podwyższenie uwzględnia zmianę siły nabywczej pieniądza oraz ma na celu odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach, w przypadku których koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania (przewidzianego w Prawie zamówień publicznych) mogą przewyższyć zyski wynikające z tytułu ich zastosowania;
  • w przypadku środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych, zaproponowano rozwiązania, które przewidują szczególne wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy, nawet do 200 000 euro, dla dostaw i usług. Ze względu na wysoką wartość tych zamówień przewidziano obowiązek stosowania zasad zapewniających niedyskryminujący dostęp do nich wykonawców;
  • zwolnienie zamawiającego z obowiązku żądania od artystów twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Jak podkreśla Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, zwłaszcza ten ostatni punkt jest istotny dla instytucji kultury i powinien przywrócić normalność w działaniach instytucji artystycznych i samych twórców. Bez względu na to, czy mówimy o Krzysztofie Pendereckim, czy mówimy o Sewerynie Krajewskim, czy mówimy także o innych wielkich twórcach, za każdym razem wymagano od nich oświadczenia, w przypadku Krzysztofa Pendereckiego, że zna nuty albo umie dyrygować. Musiał takie oświadczenie pisać każdorazowo — mówi szef resortu kultury. Podkreśla także, że poprzednia ustawa miała liczne ułomności, przez które teatry, filharmonie i inne instytucje artystyczne z trudem sobie z nią radziły. Teraz, potwierdzeniem umiejętności będzie uznany dorobek artystyczny twórcy, którego publiczna instytucja kultury będzie chciała zatrudnić.

Jeśli zaproponowane zmiany wejdą w życie, umożliwią zamawianie spektakli, koncertów, a także pojedynczych elementów na festiwalach bez konieczności postępowań przetargowych.

Projekt nowelizacji trafi teraz pod obrady Sejmu.