Jak informuje Narodowy Instytut Audiowizualny rozdzielono NINATEKĘ od strony internetowej Instytutu.

Od teraz, osoby poszukujące informacji o działalności instytutu powinny wchodzić na stronę www.nina.gov.pl, a osoby poszukujące dostępu online do spektakli teatralnych, animacji, filmów dokumentalnych, koncertów i słuchowisk — na stronę www.ninateka.pl. Pod tym adresem użytkownicy znajdą stale rozbudowywaną skarbnicę materiałów audiowizualnych i audialnych dotyczących kultury.
Portal łączy dwa światy — dziedzictwo audiowizualne z kulturą współczesną. Udostępniane są w nim klasyczne dzieła polskiej animacji, dokumentu, etiudy filmowe, fabuły, audycje radiowe i telewizyjne, archiwa domowe. Zestawione są one z najlepszymi spektaklami teatralnymi i operowymi, koncertami, słuchowiskami, materiałami o sztuce i programami publicystycznymi. Można m.in. obejrzeć wyjątkowe rejestracje teatralne.

W zbiorach znajdują się animacje z lat 60. ubiegłego stulecia, dokumenty Polskiej Szkoły Dokumentu, a także nieznane szerzej etiudy filmowe Agnieszki Osieckiej, filmy Zanussiego, Skolimowskiego czy Piwowskiego. Serwis jest stale wzbogacany o kolejne wyjątkowe pozycje. Premiera nowego materiału audialnego lub audiowizualnego odbywa się w każdy piątek. Natomiast w każdy poniedziałek odwiedzający mogą poznać nowe propozycje filmów i audycji polecanych w danym tygodniu.

Produkcje audiowizualne opatrzone są wyczerpującymi opisami z biogramami twórców, pogrupowane w sekcje tematyczne, a docelowo także w kolekcje specjalne. Kolejne materiały będą sukcesywnie uzupełniane transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabo słyszących. Wkrótce pojawią się pierwsze filmy i rejestracje spektakli teatralnych z audiodeskrypcją, z której korzystają osoby niewidome. Te rozwiązania ułatwią korzystanie z portalu również seniorom, użytkownikom urządzeń mobilnych oraz obcokrajowcom uczącym się języka polskiego.

Jak zachwala Instytut, ważną częścią portalu jest NINATEKA EDU, przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich uczniów. To pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. Po rejestracji użytkownicy zyskują bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów opublikowanych w NINATECE, a także materiałów dydaktycznych: scenariuszy lekcji i zeszytów ćwiczeń. Nauczyciel ma także możliwość wygenerowania kodów dostępu dla swoich uczniów, dzięki czemu NINATEKA EDU jest również doskonałym narzędziem do wykorzystywania podczas lekcji lub w pracach domowych.