Wyjątkowy projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów realizuje od sierpnia Fundacja Orange w ramach grantu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ten zakłada przeprowadzenie dla osób w wieku 60+:

  • 12 spotkań w gminnych bibliotekach publicznych (poprzez streaming online). Tematyka spotkań obejmie: profilaktykę zdrowotną, bieżące sprawy ekonomiczne, kulturalne, tradycje, rozrywkę, pasje, ekologię, finanse, nowe technologie, relacje z młodszymi pokoleniami;
  • konkursu polegającego na zaprezentowaniu swojego pomysłu na krótki (5–10-minutowy) wykład na temat swojej pasji, zaangażowania społecznego. Kilka najlepszych wykładów zostanie nagrodzonych nagraniem.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów. Zmotywowanie, by wyszli z domów i zaczęli spotykać się ze sobą w miejscu publicznym. Biblioteki mają stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.

Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą czy pasją z innymi. Projekt ma pokazać, jak wiele osób w wieku 60+ wciąż pozostaje czynnych zawodowo oraz jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

Pierwsze spotkanie ma odbyć się już 12 września, ale biblioteki mogą się zgłaszać aż do listopada. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ pierwsze 400 zgłoszonych otrzyma dodatkowe dofinansowanie na organizację poczęstunku podczas spotkań.
Pozostałe korzyści dla biblioteki z udziału w projekcie to:


  • poszerzenie oferty edukacyjnej biblioteki o innowacyjne zajęciach dla seniorów mające na celu ich aktywizację,
  • materiały merytoryczne do prowadzenia zajęć i materiały promocyjne projektu,
  • raport końcowy na temat tego, jak seniorzy odbierają poszczególne zajęcia wraz z sugestiami zmian w pracy z osobami starszymi.

Dodatkowo, dla 3 najbardziej aktywnych bibliotek przewidziano nagrody. Więcej informacji o projekcie na stronie www.biblioteki.fundacja.orange.pl/biblioteka.