Komisja Europejska zaprasza do Brukseli w dniach 4–6 listopada 2013 r. na Europejskie Forum Kultury 2013. Jak podaje Punkt Kontaktowy Kultura, przy udziale ponad 1200 uczestników z całej Europy i ze świata odbędzie się debata na temat obecnej sytuacji kultury.

Tematy dyskutowane podczas sesji plenarnych, dyskusji i paneli informacyjnych skupią się wokół trzech najważniejszych zagadnień:

    
  • nowe modele finansowania kultury w epoce cyfrowej,
  • pomiar wartości kultury i funkcjonowania kulturalnego ekosystemu,
  • rozwój publiczności i urzeczywistnianie uczestnictwa w kulturze.

Organizatorzy zapowiadają także sesję informacyjną na temat Kreatywnej Europy — czyli nowego programu na lata 2014–2020. Europejskie Forum Kultury odbywa się co dwa lata. Zawsze skupia się na aktualnych wyzwaniach, problemach i wszystkich istotnych kwestiach mających wpływ na przyszłość kultury w Europie. Program konferencji oraz rejestracja są dostępne na stronie: .