Pod hasłem Nie od razu Polskę zbudowano we wrześniu w Opactwie Cysterskim w Wąchocku rozpoczęła się kolejna, już XXI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD).

Ogólnopolskim koordynatorem EDD 2013 jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tegoroczna edycja ma przypomnieć wszelkie formy budowy polskiej państwowości. Nie tylko w sensie dosłownym, czyli kształtowaniu granic na przestrzeni dziejów, ale również tym symbolicznym — poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją.

Wybór tematu w dużej mierze wynikał stąd, że XXI edycja EDD zbiegła się ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Chodziło więc o zwrócenie szczególnej uwagi na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa i odegrały ogromną rolę w zachowaniu narodowej tożsamości.