Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Wydarzenia artystyczne:
  • Muzyka,
  • Teatr i taniec,
  • Sztuki wizualne,
  • Film,
  • Promocja kultury polskiej za granicą;
 • Kolekcje:
  • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej,
  • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej,
  • Zamówienia kompozytorskie,
  • Kolekcje muzealne;
 • Promocja literatury i czytelnictwa:
  • Literatura,
  • Promocja czytelnictwa,
  • Czasopisma;
 • Edukacja:
  • Edukacja kulturalna,
  • Edukacja artystyczna,
  • Edukacja medialna i informacyjna;
 • Obserwatorium kultury;
 • Dziedzictwo kulturowe:
  • Wspieranie działań muzealnych,
  • Kultura ludowa,
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • Ochrona zabytków archeologicznych,
  • Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego;
 • Rozwój infrastruktury kultury:
  • Infrastruktura kultury,
  • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego,
  • Infrastruktura domów kultury.

Wnioski składa się przez system EBOI. Dla instytucji, które nie zdążą złożyć wniosków w I naborze, pozostaje II tura — do 31 marca 2014 r.

Natomiast I nabór w priorytecie Ochrona zabytków w Programie Dziedzictwo kulturowe zakończył się już w październiku.