Instytut Książki — operator priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” (będącego częścią Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+) — podał nowe terminy naborów wniosków.

W 2014 r. wnioski będzie można składać w następujących terminach: do 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca (pod warunkiem niewykorzystania wszystkich środków w poprzednim naborze). Środki inwestycyjne w ramach tego priorytetu są ponownie dostępne po zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Wieloletniego KULTURA+. Dzięki temu do wykorzystania na 2014 r. pozostało ponad 7 mln 300 tys. zł (tylko na wydatki inwestycyjne), a na 2015 r. — ponad 9 mln 700 tys. zł (na wydatki inwestycyjne) i ponad pół miliona zł na wydatki bieżące.

Rada Ministrów w grudniu 2012 r. wprowadziła szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego KULTURA+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, których organizatorem jest gmina.
Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.