Jak informuje Program Rozwoju Bibliotek na stronie www.biblioteki.org, można na niej znaleźć i pobrać w wersji elektronicznej poradnik dla bibliotek, który powstał w ramach projektu „Czytacz”.

Publikacja wykorzystuje doświadczenia bibliotekarzy i wolontariuszy z udziału w pilotażowej edycji tego projektu, który odbywał się przez wakacje 2013 r. Pod opieką Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wzięło w nim udział 5 bibliotek publicznych (z Bielska-Białej, Hańska, Iłży, Rybnika i Starego Sącza). Lektorzy — wolontariusze lub bibliotekarze — przynosili książki do domów starszych osób i czytali im na głos. Głośne czytania były organizowane także w szpitalach i domach pomocy społecznej, a najmłodsi czytelnicy bibliotek uczestniczących w projekcie czytali książki swoim dziadkom.

W publikacji znajdują się między innymi:

  • opis różnych wariantów głośnego czytania osobom starszym,
  • informacje na temat współpracy z wolontariuszami — „czytaczami”,
  • narzędzia i pomysły na promocję projektu wśród mieszkańców,
  • wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu,
  • pomysły na szukanie sojuszników.

Poradnik został przygotowany w taki sposób, by przeprowadzić przyszłego koordynatora akcji krok po kroku przez najważniejsze elementy projektu i ułatwić mu pracę.