Do 14 marca br. instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne mogą zgłaszać kandydatów do XIII edycji Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej.

Instytucjom, organizacjom społecznym i osobom indywidualnym Instytut Pamięci Narodowej co rok przyznaje nagrodę za:

  • szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989,
  • działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN.

Laureatów wyłania kapituła, na czele której stoi Prezes Instytutu. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.
Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych — zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie 5 laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu na Zamku Królewskim w Warszawie.