Portal Mapa Kultury gorąco zachęca swoich użytkowników do wnikliwego obserwowania i dokumentowania otaczającej ich rzeczywistości. Ogłoszono nawet konkurs, którego celem jest uczczenie Roku Kolberga.

Ostatniego dnia każdego miesiąca wybierany będzie autor, który najwnikliwiej i najbardziej zajmująco opisze jakiś aspekt swojej lokalnej kultury — ludzi, miejsca, klimaty (obrzędy, zwyczaje, legendy). Wpisy: wywiady, reportaże, eseje można — a nawet warto! — uzupełniać nagraniami audio i wideo, autorskimi lub pozyskanymi z archiwów zdjęciami.

Zwycięzcę wybiera jury, w skład którego wchodzą doświadczeni redaktorzy portali Narodowego Centrum Kultury — Mapy Kultury i Platformy Kultury. Na zwycięzców czekają nagrody!

Ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 Rok Kolberga to nie tylko czas popularyzacji folkloru, ale też poznawania szeroko rozumianej tradycji, obecnej na co dzień, pozwalającej na lepsze rozumienie współczesnego, również miejskiego świata.