Narodowe Centrum Kultury razem z Monolith Films organizuje konkurs pt. Młodych Polaków portret zbiorowy. Jak informuje NCK na swojej stronie internetowej, jest to wydarzenie towarzyszące promocji filmu w reżyserii Roberta Glińskiego pt. Kamienie na szaniec.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które urodziły się nie wcześniej niż 4 czerwca 1989 r. Jak wynika z regulaminu, zadaniem uczestników konkursu jest napisanie eseju, felietonu lub rozprawki na jeden z tematów:

  • Czym się dzisiaj kierować? Sercem czy rozumem?
  • Jak okoliczności zmieniają nasze postawy? Kim byłbyś/byłabyś w 1943 r.?

Praca powinna nawiązywać do utworu literackiego Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec lub do filmu w reż. Roberta Glińskiego pod tym samym tytułem. Jej objętość nie może przekraczać 25 000 znaków razem ze spacjami.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze nie więcej niż 15 najciekawszych, a ich autorzy staną się zwycięzcami konkursu. Komisja oceniać będzie oryginalne podejście do wybranego tematu, poprawność językową tekstu oraz jego zgodność z tematem wybranym spośród tych wskazanych przez organizatorów.

Nagrodą dla laureatów jest publikacja ich prac w zbiorze książkowym pt. Młodych Polaków portret zbiorowy. Wyda go Narodowe Centrum Kultury. Ponadto autorzy zwycięskich prac (a w przypadku pracy zbiorowej: wszyscy członkowie grupy) otrzymają po jednym egzemplarzu książki.

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2014 r.

Prace należy wysyłać na adres e-mailowy esej@nck.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 czerwca 2014 r., w 25. rocznicę wyborów parlamentarnych, które były owocem obrad tzw. Okrągłego Stołu.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.