VACuM to nowa międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji i Ukrainy.

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM) to:

  • 24-miesięczne szkolenie obejmujące dwie 10-dniowe sesje szkoleniowe (1–10 września 2014 r. w Krakowie i 9–18 marca 2015 r. w Pradze) oraz
  • 3-dniowe Seminarium Dyplomowe (12–14 września 2015 r. w Tbilisi).

Projekt przeznaczony jest dla młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat europejskich, narodowych i regionalnych polityk sektorowych oraz minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi lub artystycznymi skierowanymi do społeczności lokalnych i międzynarodowych, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Wyboru kandydatów dokona międzynarodowa grupa ekspertów. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.vacum.eu.

Program Akademii obejmuje aktualne zagadnienia gospodarcze, polityczne i społeczne Europy, służąc pogłębieniu wiedzy w dziedzinie kreowania i wdrażania polityki społecznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz rozwojowi kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania sprawami lokalnymi i współpracy międzynarodowej.

Udział w VACuM udokumentuje certyfikat i będzie on potwierdzał poziom wiedzy w zakresie stanowienia polityk sektorowych i kompetencji w obszarze zarządzania.

Więcej informacji na stronie projektu oraz na stronie internetowej Willi Decjusza.