Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. powinno wynosić 1750 zł. Taką propozycję na wniosek ministra pracy i polityki społecznej przyjęła Rada Ministrów 10 czerwca br.

Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 4,2% w stosunku do 2014 r. (obecnie pensja minimalna to 1680 zł). Kwota ta ma stanowić 44,1% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r.

Ta propozycja trafi teraz do Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych. W latach 2007–2014 płaca minimalna zwiększyła się z 936 do 1680 zł, co oznacza jej wzrost o 80%.