Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska powołała członków Krajowej Rady Bibliotecznej (KRB) na lata 2014–2019. Uroczystość odbyła się 2 lipca br. w siedzibie MKiDN.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o bibliotekach skład KRB liczy 15 osób i powoływani do niej na lata 2014–2019 zostali:

 1. Dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, oraz Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk;
 2. 4 przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  • prof. dr hab. Jan Malicki — Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
  • Paweł Braun — Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,
  • Jacek Nowiński — Dyrektor Biblioteki Elbląskiej,
  • Andrzej Ociepa — Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu;
 3. 4 przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez Ministra Oświaty i Wychowania:
  • Sylwia Czacharowska — Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
  • Alicja Kuduk — nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie,
  • Agnieszka Miśkiewicz — nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie,
  • Irena Zalewska — nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim;
 4. 2 przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • dr Emanuel Kulczycki — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii,
  • doc. dr hab. Jacek Soszyński — Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych;
 5. 3 przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych:
  • Elżbieta Stefańczyk — przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
  • Jan Krajewski — prezes Polskiego Związku Bibliotek,
  • Piotr Matywiecki — przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Do zadań Rady należy w szczególności (art. 7 ust. 2 ustawy o bibliotekach):

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
 • koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
 • stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
 • opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
 • okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej,
 • przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.

Minister powołuje członków KRB na 5 lat.