Długie dni i korzystna aura są z reguły sprzymierzeńcem wielu organizatorów zajęć dla dzieci i młodzieży. Może też nim być nowa publikacja pt. Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury.

Wydało ją Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, które prowadzi projekt Otwarte Zabytki.

W praktycznej i napisanej prostym językiem publikacji można znaleźć przykładowe scenariusze zajęć dla młodzieży wokół Otwartych Zabytków, a także informacje o projekcie Otwarte Zabytki i instrukcję obsługi serwisu otwartezabytki.pl. Dużą wartością poradnika są rozdziały poświęcone prawu autorskiemu, zasadom otwartości i licencjom Creative Commons oraz otwartym zasobom edukacyjnym.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu finansowanego przez Fundację Orange w ramach Akademii Orange. Można ją pobrać ze strony internetowej Centrum Cyfrowe z zakładki Czytelnia.

Otwarte Zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Jego zadaniem jest ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie do działań na rzecz ich ochrony. Dlatego wszyscy chętni mogą współtworzyć katalog zabytków poprzez wpisy na stronie otwartezabytki.pl.