Fundacja Micheletti wraz z Fundacją European Muzeum Academy po raz 19. wyłoni zwycięzcę prestiżowej The Luigi Micheletti Award 2015. W konkursie wezmą udział muzea dokumentujące historię XX w. z perspektywy społecznej, politycznej, jak również dziedzin militarnych. Do konkursu mogą także przystąpić muzea nauki, techniki i przemysłu, centra nauki oraz ekomuzea. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września br.

Nagrodę tę ustanowiono w 1996 r. i od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co rokrocznie potwierdza duża liczba i prestiż uczestników. Pomysłodawcy konkursu szczycą się tym iż, kryteria ich oceny skoncentrowane są na tych aspektach, które przyczyniają się w sposób najbardziej bezpośredni do przyciągania gości odwiedzających muzea i zaspokajania ich oczekiwań.

Od trzech lat nagroda jest przyznawana we współpracy z holenderską fundacją European Muzeum Academy. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Fundacji Micheletti.

Więcej informacji dotyczących The Luigi Micheletti Award 2015 znajduje się także na stronie European Museum Academy.