Do tego dnia można nadsyłać zgłoszenia w pierwszej edycji Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Pomysłodawcami tego projektu są Prezydent Miasta Gdańska i Instytut Kultury Miejskiej. Laureat nagrody otrzyma aż 50 000 zł.

Główną ideą nagrody jest docenienie wybitnych dokonań translatorskich, które wzbogacają polską kulturę o dorobek literatury obcej. Dlatego też na jej patrona wybrano znakomitego tłumacza, historyka, publicystę i pisarza Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Wielu znawców uważa go za mistrza i pasjonata tłumaczenia. Jego przekłady do dziś są wzorem doskonałego współistnienia francuskiej literatury z językiem polskim.

Kandydatów do Nagrodę za Twórczość Translatorską mogą zgłaszać zarówno osoby prawne, w szczególności instytucje kultury, wydawnictwa, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze oraz szkoły wyższe, jak również osoby fizyczne: pisarze, literaturoznawcy oraz krytycy literaccy i tłumacze.

Aby ubiegać się o nagrodę, żyjący tłumacz musi spełnić następujące kryteria:

  • przekład literacki musi być tłumaczeniem na język polski;
  • pojedyncze dzieła, np. książki lub cykle, muszą być opublikowane w języku polskim w ciągu dwóch lat przed 1 września roku, w którym następuje zgłaszanie kandydatur do nagrody. W przypadku gdy do nagrody zgłasza się tłumacz, regulamin nie narzuca ram czasowych dotyczących terminu publikacji.

Laureata nagrody — tłumacza lub zespół tłumaczy — wyłoni specjalnie powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska siedmioosobowa kapituła. Nominacje ogłosi ona 20 stycznia przyszłego roku, natomiast nazwisko laureata — wiosną 2015 r. podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się od 9 do 11 kwietnia 2015 r.
Wyróżnienie za Twórczość Translatorską będzie przyznawane co dwa lata. Zgłoszenia należy nadsyłać do Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Regulamin Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego dostępny jest na stronie internetowej Odnalezione w tłumaczeniu.