Zaproponowanie kierunków rozwoju polskiego muzealnictwa na kolejne lata, przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz przedstawienie fenomenu polskich muzeów i znaczenia pracy muzealników — to elementy misji I Kongresu Muzealników Polskich.

Jak informuje resort kultury oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, list intencyjny w sprawie organizacji kongresu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podpisała 30 lipca br.

Sygnatariuszami dokumentu są również przedstawiciele:

 • Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
 • Polskiego Komitetu Narodowego ICOM,
 • Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
 • Narodowego Centrum Kultury oraz
 • Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Za przygotowanie programowe Kongresu, który ma się odbyć w kwietniu przyszłego roku, odpowiada powołany w tym celu Komitet Programowy, a za organizację — Narodowe Centrum Kultury.
W skład Komitetu Programowego wchodzą Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Przewodniczący Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Przewodniczący Komitetu Programowego.

Z inicjatywą zwołania Kongresu wystąpiły środowiska skupione w Stowarzyszeniu Muzealników Polskich.
W założeniu organizatorów I Kongres Muzealników Polskich ma być największym tego typu wydarzeniem w Europie. Wydarzenie to umożliwi wspólną dyskusję około 1500 uczestników.
Celem kongresu ma być:

 • wskazanie kierunków rozwoju polskiego muzealnictwa na kolejne lata oraz
 • przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych dla władzy ustawodawczej i wykonawczej,
 • przedstawienie fenomenu polskich muzeów, znaczenia pracy muzealników i wartości zgromadzonych muzealiów,
 • stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy muzeami i przedstawicielami ich organizatorów oraz umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz muzeów.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, materiałami bazowymi dla prac programowych są:

 • Program działalności Stowarzyszenia Muzealników Polskich, ogłoszony w listopadzie 2013 r.,
 • Strategia Rozwoju Muzealnictwa opracowana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz
 • Raport o muzeach przygotowany na Kongres Kultury Polskiej w 2009 r.