Decyzje dotyczące pierwszych wpisów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wręczyła 4 sierpnia 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Jako pierwsze na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego trafiły:

  • rusznikarstwo artystyczne i historyczne — wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej,
  • szopkarstwo krakowskie,
  • pochód Lajkonika,
  • flisackie tradycje w Ulanowie,
  • procesja Bożego Ciała w Łowiczu.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na Państwa — Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego stanowi realizację tego wymogu, jest niezmiernie wartościowym programem dokumentującym istniejące niematerialne dziedzictwo naszego kraju.