Komisja Europejska ogłosiła kolejny nabór wniosków w Programie Kreatywna Europa Komponent Kultura w ramach obszaru Projekty Współpracy Europejskiej.

Instytucje kultury mogą aplikować o granty w dwóch kategoriach projektów:

  • na mniejszą skalę — maksymalna kwota dofinansowania to 200 000 euro,
  • na większą skalę — najwyższa kwota grantu to 2 mln euro.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze oraz przewodnik programowy znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Komisja opublikowała także aktualną listę państw nienależących do Unii Europejskiej, które uczestniczą w Programie Kreatywna Europa.

Koszty realizacji działań z instytucjami (organizacjami) z tych państw są w 100% kosztami kwalifikowanymi. Z udostępnionej listy wynika, że w 2014 r. warunki do wzięcia udziału w Komponencie Kultura spełniają następujące kraje: Albania, Islandia, Macedonia, Norwegia, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. Prawdopodobnie w 2015 r. grono to powiększy się jeszcze o Turcję, Gruzję i Mołdawię.