Marka Kino za Rogiem to w założeniu pomysłodawców przede wszystkim sieć małych, mieszczących od 20 do 60 osób kin, próbujących wypełnić lukę między wielkomiejskimi multipleksami a światem filmowym oglądanym w domowym zaciszu. Alternatywna idea projektu polega również na tym, iż dobór repertuaru będzie zależał nie tylko od animatora kina, ale również od jego widzów.

To nowa filozofia kina — odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą oraz do stworzenia miejsca spotkań przyjaciół. Projekt ten daje szanse małym miejscowościom, by stały się oknem na świat i ważnym ośrodkiem kultury lokalnej społeczności.

Oferta współpracy w ramach Kina za Rogiem dotyczy przede wszystkim takich instytucji jak domy kultury, szkoły czy instytucje pozarządowe, a także biblioteki, ośrodki edukacyjne, sportowe, kawiarnie, remizy strażackie czy dyskoteki.

Kino za Rogiem jest inicjatywą Grzegorza Molewskiego, twórcy Telewizji Kino Polska oraz nowatorskiego projektu KinoRP, w ramach którego dokonuje się cyfrowej rekonstrukcji filmów należących do kanonu polskiego kina.

Partnerzy Kina za Rogiem od samego początku mogą liczyć na pomoc zarówno w kwestiach związanych z powołaniem do życia kina, jak również późniejszym jego funkcjonowaniem. Operator sieci umożliwia
również m.in. wymianę doświadczeń pomiędzy nim a przyszłym partnerem. Kino za Rogiem oferuje swoim partnerom także stale poszerzaną bibliotekę filmów fabularnych,
dokumentalnych czy animowanych.
Co ważne, sala kinowa umożliwi także dostęp do transmisji na żywo wydarzeń kulturalnych, sportowych czy prezentacji własnych treści audiowizualnych. Jedynym warunkiem podjęcia współpracy jest wydzielenie pomieszczenia o odpowiednich parametrach.
Przedsięwzięcie Kina za Rogiem realizowane jest w ramach projektu Stowarzyszenie powiązania kooperacyjnego Mazowiecki Klaster – Małych Kin Społecznościowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji dotyczących projektu Kino za Rogiem znajduje się na stronie internetowej Kino za Rogiem.