Konferencja naukowa pod tym tytułem odbędzie się 20 i 21 października br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wydarzenie jest przeznaczone dla szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką muzealnictwa — zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Jego głównym celem jest poruszenie jednej z istotniejszych kwestii nurtujących muzealnictwo pierwszych dwóch dekad XXI w. — szerokiego wprowadzania technik elektronicznych na ekspozycjach muzealnych.

Uczestnicy konferencji spróbują znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania:

  • Czy modernizowanie języka ekspozycji technicznymi nowinkami i ”konkretyzowanie” informacji zawartych w poszczególnych wystawach poprzez multimedialne prezentacje powinno mieć wyznaczone granice, których nie należy przekraczać?
  • Jak muzeum powinno się prezentować na stronach internetowych i w portalach społecznościowych?
  • Czy strony internetowe muzeów pełnią jedynie funkcję informatora, czy też powinny spełniać dodatkowe zadania, w pewien sposób przygotowujące odbiorcę do wizyty w danym muzeum?
  • Jak w optymalny sposób wykorzystać możliwości portali społecznościowych, które są doskonałym miejscem reklamy?
  • Czy muzea funkcjonujące jedynie w cyberprzestrzeni zasługują na miano «muzeum»?
  • Czy cybermuzea spełniają funkcje muzeum, czy są jedynie formą „mediatora” pomiędzy przestrzenią codzienności a światem prezentowanym za pomocą nowoczesnej techniki?

Uczestnicy konferencji zastanowią się także, jakie są konsekwencje mniej lub bardziej udanych w ostatnich latach prób tworzenia wirtualnych baz danych dotyczących zbiorów, udostępnianych szerszemu gronu odbiorców. A także nad problemami natury technicznej i prawnej digitalizacji oraz prezentacji zasobów kolekcji muzealnych.

Organizatorem konferencji jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.