Jeszcze tylko do końca tego miesiąca instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowaniem objęte są następujące programy:

 1. Wydarzenia artystyczne:
  • Muzyka,
  • Teatr i Taniec,
  • Film;
 2. Kolekcje:
  • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej,
  • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej,
  • Kolekcje muzealne;
 3. Promocja literatury i czytelnictwa:
  • Literatura,
  • Promocja czytelnictwa,
  • Partnerstwo publiczno-społeczne;
 4. Edukacja:
  • Edukacja artystyczna,
  • Edukacja medialna i informacyjna;
 5. Obserwatorium kultury;
 6. Dziedzictwo kulturowe:
  • Wspieranie działań muzealnych,
  • Kultura ludowa i tradycyjna,
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • Ochrona zabytków archeologicznych,
  • Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Wnioski we wszystkich programach obowiązkowo składa się przez system EBOI.

Natomiast nabór w priorytecie Ochrona zabytków w Programie Dziedzictwo kulturowe zakończył się już w październiku.