Jeszcze tylko do 14 grudnia br. każdy Polak może wybrać jedną z trzech propozycji Logo dla Polski. Wybory to inicjatywa społeczna środowisk biznesowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, Krajowej Izbie Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan oraz Pracodawcach RP.

Przedsięwzięcie uzyskało honorowy patronat Ministra Spraw Zagranicznych. Co ciekawe, wybrany przez Polaków logotyp organizatorzy akcji przekażą na rzecz Skarbu Państwa.

Wybór Logo dla Polski nie bez powodu ma miejsce w 2014 r. W tym roku bowiem obywają się obchody trzech rocznic związanych z ważnymi dla Polski wydarzeniami: 25-lecie odzyskania niepodległości, 15-lecie wstąpienia do NATO i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. To dobry czas na podsumowanie dokonań kraju, ale także na refleksję dotyczącą przyszłości i postrzegania Polski w oczach mieszkańców innych krajów. Zdaniem organizatorów akcji, wprowadzenie jednego logotypu będzie miało kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku i skojarzeń z Polską i Polakami. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w głosowaniu, dostępnym na stronie internetowej logodlapolski.pl, mają do wyboru trzy znaki. Jak wyjaśniają inicjatorzy akcji, linia kreatywna w postaci sprężyny stanowi zwieńczenie prac nad ideą marki Polska — wyrażaną określeniem Creative Tension (Twórcze Napięcie). Symbolika sprężyny w pełni wyraża charakter i energię Polaków oraz ich niepokorne, ale jednocześnie konstruktywne podejście do świata. Uwolniona energia pobudza Polaków do innowacyjnego działania.

Intencją organizatorów jest, by wszystkie podmioty publiczne i państwowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej korzystały z niego bezpłatnie.