W związku z szybko rosnącą liczbą wniosków w Programie Translatorskim Instytut Książki informuje o wprowadzeniu kilku zmian dotyczących działania programu od 2015 r.

 1. Wnioski będą przyjmowane każdego roku w dwóch terminach:
  • 1 stycznia–30 kwietnia — ogłoszenie wyników 1 września;
  • 1 czerwca–30 września — ogłoszenie wyników 28 lutego.
 2. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza online.
 3. Wyniki będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Książki.
 4. Po otrzymaniu dotacji wydawca ma obowiązek w ciągu 30 dni przedstawić podpisane oświadczenia tłumacza i właściciela praw o otrzymaniu honorarium zgodnego z zawartymi wcześniej umowami.

Pozostałe zasady programu (obowiązujące dokumenty, sposób oceny itd.) pozostają bez zmian.

Programem Translatorskim ©POLAND administruje Instytut Książki w Krakowie. Jego celem jest wspieranie polskiej literatury w przekładzie na języki obce i zwiększenie jej obecności na zagranicznych rynkach książki.
W programie można liczyć na dofinansowanie nawet 100% kosztów tłumaczenia utworu z języka polskiego na język obcy oraz zakupu licencji.

Programem objęte są w szczególności:

 • literatura piękna i eseistyka,
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych historii Polski, jej kultury i literatury),
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • literatura faktu.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.instytutksiazki.pl w dziale ©POLAND.