Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea.

Odbędzie się ona poprzez:

 • wybór najwybitniejszych osiągnięć z wszystkich dziedzin działalności muzealnej,
 • wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się dokonań muzealnych.

Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ). W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie muzea w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach i mogą one zgłosić wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały zakończone w ubiegłym roku.

Do konkursu można zgłaszać następujące przedsięwzięcia muzealne w kategoriach:

 • wystawy sztuki,
 • wystawy historyczne i archeologiczne,
 • wystawy etnograficzne,
 • wystawy przyrodnicze i techniczne,
 • przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej,
 • edukacja,
 • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
 • digitalizacja i nowe technologie,
 • projekty naukowo-badawcze,
 • publikacje,
 • inwestycje.

Dane muzeum może zgłosić aż cztery projekty, ale każdy w innej kategorii.

Przy czym nie mogą być to przedsięwzięcia, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ. Nie dotyczy to projektów wspartych finansowo w ramach programów MKiDN, w których NIMOZ pełni
rolę instytucji zarządzającej.
Muzeum przygotowuje komplet dokumentacji zgłoszeniowej, na którą składają się:
n karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej,
n prezentacja projektu w formacie PDF.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie PDF należy przesłać na adres sybilla@nimoz.pl.

Laureatów wybiera 9-osobowe jury, którego skład na roczną kadencję powołuje MKiDN na wniosek dyrektora NIMOZ.
Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach są pieniężne. Wyróżnienia mają formę dyplomu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów, który zaplanowano na kwiecień 2015 r.