Do 15 kwietnia 2015 r. trwa rejestracja do drugiej edycji konkursu European Award for Architectural Heritage Intervention, którego organizatorami są Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (AADIPA) oraz Official Association of Architects of Catalonia (COAC).

W konkursie mogą wziąć udział przede wszystkim architekci, archeolodzy oraz historycy, a także osoby, które są zaangażowane w projekty związane z dziedzictwem archeologicznym.

Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, celem konkursu jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa archeologicznego oraz przyczynienie się do ich powielania. Wynika to głównie z przekonania organizatorów, że dziedzictwo jest napędem rozwoju integracji społecznej i gospodarczej oraz że zasługuje na wsparcie i docenienie.
Do udziału w konkursie można zgłaszać prace przeprowadzone na terenie całej Europy w latach 2008–2014.

Nagrody w II edycji konkursu zostaną przyznane w czterech kategoriach. Są to:

  • Interwencja wbudowana w dziedzictwo — dotyczy wszystkich architektonicznych, stałych interwencji we właściwości dziedzictwa architektonicznego;
  • Przestrzenie zewnętrzne — dotyczy wszystkich interwencji w historyczną przestrzeń publiczną oraz w zabytkowe i kulturalne środowisko krajobrazowe;
  • Planowanie — to wszystkie zaplanowane prace, które mają na celu ochronę, konserwację oraz rozwój architektoniczny dziedzictwa;
  • Ujawnienie — czyli te wszystkie inicjatywy, działania i akcje, które mają na celu upowszechnienie wartości dziedzictwa architektonicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2015 r. w Barcelonie w czasie International Biennial of Architectural Heritage. Kolejna edycja konkursu natomiast zostanie przeprowadzona za dwa lata.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie http://eu-architecturalheritage.org w zakładce Sign up.