Do 27 marca 2015 r. trwa druga tura naboru wniosków w konkursie grantowym programu Biblioteki Publiczne 2020. Organizatorem konkursu jest holenderska fundacja Stichting Lezen & Schrijven.

O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się biblioteki publiczne, organizacje bibliotekarskie oraz instytucje i stowarzyszenia wspierające biblioteki publiczne działające na terenie Unii Europejskiej.

Fundacja Stichting Lezen & Schrijven została założona w 2004 r. w celu rozwiązania problemu analfabetyzmu wśród holenderskiego społeczeństwa. Przez ostatnie lata fundacja swoją działalność rozszerzyła na skalę międzynarodową.
Głównym zadaniem, jakie stawia sobie fundacja, jest edukacja i umożliwienie jednostce skorzystania z prawa do nabywania umiejętności czytania i pisania, co pozwoli jej na wykorzystanie swoich talentów i możliwości.

Z tego powodu już 10 lat temu naturalnymi partnerami fundacji zostały biblioteki publiczne. W tym czasie ponad 65 000 bibliotek publicznych w całej Europie zaoferowało ludziom różne kursy i zajęcia mające na celu ich rozwój osobisty i zawodowy.

Dlatego też nadrzędnym zadaniem projektu Biblioteki Publiczne 2020 jest nagłośnienie wszelkich działań prowadzonych przez biblioteki publiczne w trzech aspektach:

  • integracji społecznej,
  • integracji cyfrowej oraz
  • kształcenia ustawicznego.

Inicjatywa ma również na celu pokazanie efektów tych działań.
Konkurs grantowy Biblioteki Publiczne 2020 umożliwia także sfinansowanie projektów rzeczniczych na szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

Szczegółowe informacje dotyczące fundacji oraz projektu znajdują się na stronie internetowej www.publiclibraries2020.eu.