Mało kto wie, że Imperium osmańskie jako jedyne państwo trzecie nigdy nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej.

Legenda głosi, że Turcy, chcąc szczególnie podkreślić fakt nieuznania rozbiorów Polski, przy każdej prezentacji ambasadorów i dyplomatów na dworze sułtana powtarzali: „Poseł Lechistanu jeszcze nie przybył”.

Zamknięcie obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją zbiega się z prezentacją wystawy Orientalizm w sztuce polskiej w Muzeum Pera w Stambule.

Otwarcie wystawy i podsumowanie działań strony polskiej w realizacji programu kulturalnego były głównymi celami wizyty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Turcji.

Jak podkreśla resort kultury, wystawa jest jednym z najważniejszych wydarzeń polskiego programu kulturalnego w Turcji.

Prezentuje nurt orientalizmu obecny w polskiej sztuce od XVII do początku XIX w. i podkreśla jego znaczenie jako ważnego prądu artystycznego malarstwa europejskiego.

W Muzeum Pera zostanie pokazane blisko 190 prac polskich artystów zafascynowanych orientem.  Malarstwo, rysunki i grafika pochodzą głównie ze zbiorów polskich muzeów, a kilka obrazów autorstwa Stanisława Chlebowskiego — ze zbiorów Muzeum Wojska w Stambule.