Od 1 lutego br. w ramach programu Kultura Dostępna, który powołała do życia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, muzea narodowe oraz inne instytucje kultury oferują wejściówki za symboliczną złotówkę.

Na zwiedzanie wystaw stałych za złotówkę w ramach programu Muzea Narodowe za złotówkę zaprasza Muzeum Narodowe: w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku i Poznaniu. Na ułatwienia mogą liczyć dzieci oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

W gronie placówek, które także przyłączyły się do akcji, znalazły się m.in.:

  • Łazienki Królewskie,
  • Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie,
  • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, a także
  • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz
  • Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Oferta tańszego dostępu do wydarzeń artystycznych, muzeów i wybranych teatrów jest systematycznie rozszerzana. Do prowadzonych od kilku lat działań należą już bowiem:

  • Darmowy Listopad — 4 rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie są dostępne bezpłatnie przez cały miesiąc, towarzyszą temu lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży;
  • Muzeum za złotówkę — kilkadziesiąt instytucji w całej Polsce oferuje bilety wstępu do placówek dla dzieci do lat 16 za symboliczną złotówkę.

Inicjatywa MKiDN Kultura Dostępna to rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu wykluczenia różnych grup społecznych z dostępu do dóbr kultury, ze względów na ich problemy zdrowotne, niskie dochody, wiek czy miejsce zamieszkania.

Jak podkreślają twórcy, na potrzeby programu dostępność definiuje się w dwojaki sposób.

Dostępność bezpośrednia to uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych (spektakl teatralny, koncert muzyczny, spektakl operowy, wystawy stałe i czasowe itp.), stymulowana systemem ulg i zachęt z jednej strony, z drugiej — wychodzeniem instytucji poza swoje mury i działalnością w terenie. Dostępność wirtualna natomiast wykorzystuje nowe technologie, dzięki którym treści kultury są upowszechniane za pomocą tematycznych platform cyfrowych.

Kolejne elementy programu Kultura Dostępna będą wprowadzane systematycznie. MKiDN ma w planach m.in. darmowe wejścia do wybranych muzeów sztuki współczesnej, dodatkowe lekcje muzealne (o których niżej), transmisje spektakli teatralnych czy tańsze bilety do kina i na koncerty. Informacje o zniżkach oraz bezpłatnych wejściówkach będą dostępne na stronie internetowej www.kulturadostepna.pl, której start planuje się na drugą połowę roku.