Do 31 marca 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia w ramach konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa, którego organizatorami są Instytut Książki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Literarisches Colloquium Berlin.

Nadrzędnym zadaniem konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa jest doskonalenie sztuki translatorskiej oraz upamiętnienie wkładu współtwórcy Instytutu Książki w polsko-niemiecką wymianę literacką oraz w rozwój relacji między sąsiadami.

Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla pisarzy z Polski oraz Niemiec. Udział w inicjatywie mogą wziąć także niemieccy tłumacze literatury polskiej oraz polscy tłumacze literatury niemieckojęzycznej.

Na program stypendialny składają się dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada. Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza oraz jeden miesiąc w Krakowie dla ich niemieckiego odpowiednika. Fundatorzy w ramach programu wypłacają stypendystom 1200 euro.

Aby wziąć udział w projekcie, należy drogą elektroniczną nadesłać zgłoszenie w języku polskim lub w języku niemieckim, opisując w nim swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz plan pracy. Wyniki naboru zostaną podane do połowy czerwca 2015 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Operatorem konkursu po stronie polskiej jest Instytut Książki.