Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa — ogólnopolski koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) — uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tak ujętego
hasła dają szansę wszystkim organizatorom, w każdym regionie Polski, wpisania się w jego przekaz.

NID poleca, aby w obszarze zainteresowań organizatorów znalazły się wszelkie elementy utraconego dziedzictwa — poczynając od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków, będących wynikiem tragicznych wydarzeń wojennych, których 70. rocznica zakończenia przypada w 2015 r., poprzez utratę materialnych źródeł tożsamości spowodowaną decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy osób, po powracający w licznych dyskusjach problem utraconych w różnych okolicznościach skarbów narodowych, cennych zabytków architektury, oraz o zapomnianych lokalnych tradycjach itd.

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczne hasło EDD to zwrócenie uwagi społecznej na dziedzictwo, które ginie na naszych oczach, a które można jeszcze uratować.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Nie można mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii. Tę historię, bez względu na to, jak może być ona trudna, dzięki EDD można próbować przybliżyć.

Dzięki obcowaniu z zabytkiem, wydarzenia z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe.