20 i 21 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Narodowej (BN) odbędzie się otwarta konferencja pt. „Deskryptory Biblioteki Narodowej — propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”, która jest przeznaczona przede wszystkim dla bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek.

Jak zauważa BN na swojej stronie internetowej, biblioteka w dobie informacji cyfrowej to przede wszystkim biblioteka otwarta, prezentująca informację o swoich zbiorach w sposób pełny, intuicyjny i dostosowany do potrzeb zróżnicowanej grupy odbiorców. Realizacja tego celu zależy w dużej mierze od sposobu postrzegania i wyrażania elementów opisu w bibliograficznych bazach danych, które stają się integralną częścią globalnego obiegu informacji, jaką stał się Internet.

Informacja o zasobach bibliotek w sieci wymaga od ich baz danych informacji ustrukturyzowanej, która będzie przyjazna dla użytkownika, dostosowana do wymagań wyszukiwania fasetowego i kompatybilna z międzynarodowymi standardami danych, w tym z Linked Data.

BN przygotowała zatem propozycję zmian w modelu danych bibliograficznych, w której główną rolę pełnią Deskryptory Biblioteki Narodowej — narzędzie kontrolujące jednocześnie encje (ujednoznacznienie) opisu rzeczowego i formalnego.

W przekonaniu organizatora seminarium, będzie ono okazją do szerokiej dyskusji nad przyszłością katalogowania w Polsce. Udział w konferencji jest darmowy.