To wydarzenie o bezprecedensowym charakterze i rozmachu odbędzie się w Łodzi od 23 do 25 kwietnia 2015 r.

Jak wynika z opublikowanej na stronie kongresu (www.kongresmuzealnikow.pl) misji, jest on wyrazem dojrzałości środowiska muzealniczego w Polsce i jego gotowości do zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi muzeom przez współczesną rzeczywistość.

Kongres zrodził się z potrzeby dialogu ze społeczeństwem oraz decydentami na temat roli i znaczenia muzeów w dzisiejszym świecie. Jego zadaniem jest określenie kierunków oraz zasad rozwoju polskiego muzealnictwa.

W ramach obrad wygłoszonych zostanie wiele referatów programowych, dotyczących kluczowych zagadnień budzących zainteresowanie współczesnych muzealników. W dyskusjach panelowych udział weźmie zróżnicowane grono kilkudziesięciu uczestników — muzealników, naukowców, urzędników, samorządowców oraz dziennikarzy kulturalnych, których obecność zapewnić ma możliwie szerokie spektrum doświadczeń, poglądów i opinii.

Jak zauważa w specjalnym liście Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, kongres to nie tylko referaty i panele dyskusyjne, ale także wcześniejsze internetowe konsultacje uchwał oraz rozmowy kuluarowe, które są również ciekawe, a niekiedy nawet i ciekawsze od moderowanych debat.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.